Tytuł „Firmy Roku”
w kategorii
mikro przedsiębiorstw
otrzymał
Hotel „IRENA”
w Morągu

Przeczytaj w mediach!

Zabytki w Morągu!

* Gotycki    ratusz,    zbudowany    1444    r.   Zniszczony w      późniejszych      pożarach,      poddany      renowacji i przywrócony do użytkowania. Obecnie (2009 r.) mieszczą się w nim siedziby organizacji pozarządowych.

* Pałac Dohnów zbudowany w latach 1562-71 r. przez Achacego Dohnę, przebudowany w 1717-19, zniszczony w czasie wojny, odbudowany po wojnie, obecnie mieści się w nim Muzeum Warmii i Mazur im. J. G. Herdera.

* Fragmenty murów i baszt z XIV w.

* Pozostałości zamku krzyżackiego rozebranego w 1815 r. obecnie (2009 r.) w trakcie odbudowy.

* Gotycki   kościół   parafialny   pw.   św.   Piotra  i  Pawła z 1303-1331 r.

* Zabytkowe wieże ciśnień

Turystyka

* Jeziora Skiertąg i Narie

* Ostoja ptactwa wodnego - Rozlewisko Morąskie

* Zamek krzyżacki z 1. połowy XIV wieku prawdopodobnie posadowiony na miejscu byłej pruskiej strażnicy (w trakcie odbudowy)

* Renesansowy pałac Dohnów z lat 1562-70 - Muzeum im. J. G. Herdera.

* Mury obronne i baszty z 1717 r.

* Rynek z odbudowanym ratuszem gotyckim z około 1444 r.

* Armaty pochodzące z wojny francusko-pruskiej.

* Trzy wieże ciśnień.

źródło: Wikipedia

Morąg

Imprezy okolicznościowe

Wesela

Apartamenty